นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(หลักสูตร SMTE) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Reward

ผลงานครูและนักเรียน

นิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 43
นิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 43

2024年2月16日星期五,Wat Srithawee市立学校5-6年级的学生与老师一起参加了洛

 หนูน้อยนักคิด ปี 2
หนูน้อยนักคิด ปี 2

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้จั

ภาพวาดนักเรียน
ภาพวาดนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ป.6