เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

คำร้อง/ทำนอง : นางสาวนิยดา เครือสุวรรณ

โรงเรียนเลิศล้ํานามศรีทวี        ก่อตั้งนานปีด้วยพระคุณยิ่งใหญ่

พระครูเหมเจติยานุรักษ์วิไล    ผู้กําเนิดให้ลูกหลานได้เล่าเรื่อง

เทศบาลสานต่อผู้ก่อเกิด         เพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่

สนับสนุนเยาวชนเจริญไกล    ทุกย่างก้าวมั่นใจและมั่นคง

วิชาดี กีฬาเด่น เป็นสง่า          ทุกอย่างพานําหน้าด้วยศักดิ์ศรี

เพื่อเกียรติของเราชาวศรีทวี   จะรักษาคุณความดีตลอดไป

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กหญิงอริสา อ่อนแก้ว

เด็กหญิงอริสา อ่อนแก้ว

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช