เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

คำร้อง/ทำนอง : นางสาวนิยดา เครือสุวรรณ

โรงเรียนเลิศล้ํานามศรีทวี        ก่อตั้งนานปีด้วยพระคุณยิ่งใหญ่

พระครูเหมเจติยานุรักษ์วิไล    ผู้กําเนิดให้ลูกหลานได้เล่าเรื่อง

เทศบาลสานต่อผู้ก่อเกิด         เพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่

สนับสนุนเยาวชนเจริญไกล    ทุกย่างก้าวมั่นใจและมั่นคง

วิชาดี กีฬาเด่น เป็นสง่า          ทุกอย่างพานําหน้าด้วยศักดิ์ศรี

เพื่อเกียรติของเราชาวศรีทวี   จะรักษาคุณความดีตลอดไป

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(หลักสูตร SMTE) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช