ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประตูความสำเร็จไม่มีอัตโนมัติ อยากประสบความสำเร็จต้องลงมือทำ

นางอาภรณ์ ทองศรีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หลังฝนจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จ

นางกาญจนา คงแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา