ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสำรวย แก้วแกมทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

สร้างบุญ ทำความดี มีความสุข

นางสำรวย แก้วแกมทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

สร้างบุญ ทำความดี มีความสุข

นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประตูความสำเร็จไม่มีอัตโนมัติ อยากประสบความสำเร็จต้องลงมือทำ

นางอาภรณ์ ทองศรีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หลังฝนจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จ