ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสำรวย แก้วแกมทอง

หัวหน้าสายชั้น

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

สร้างบุญ ทำความดี มีความสุข

นางอุ่นใจ ชูประศรี

ครูชำนาญการ (คศ.2)

แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้น

นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

งานบางอย่างอาจจะยากแต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้

นายณัฐพัฒน์ ชัยประพันธ์

ครู (ลูกจ้าง)

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น