ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายชนะศักดิ์ บัวเ็ชร์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

Do what you love. Love what you do. ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

นางสำรวย แก้วแกมทอง

หัวหน้าสายชั้น

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

สร้างบุญ ทำความดี มีความสุข

นางอุ่นใจ ชูประศรี

ครูชำนาญการ (คศ.2)

แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้น

นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

งานบางอย่างอาจจะยากแต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้

นายณัฐพัฒน์ ชัยประพันธ์

ครู (ลูกจ้าง)

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

นางสาวอมรรัตน์ โชติรักษ์

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ทุกอย่างทำด้วยใจ ก้าวเดินด้วยความมั่นคง

นางสาวฐิติมา โสนารถ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-รอการบันทึก-