ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายครรชิต สำอางศรี

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการ (คศ.2)

ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์

นางนวมน เจริญลักษณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คิดบวกชีวิตบวก

นางสาววรนุช ชื่นชม

ครู (คศ.1)

สิ่งเดียวที่ทำไม่ได้ คือ การยอมแพ้

นางสาวปิยมาศ แบ้าวงศ์สกุล

ครู (คศ.1)

ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรามั่งมั่นและตั้งใจ

นางเกษรา ธนะวัฒน์

ลูกจ้าง

เรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้ และมีความหวังกับวันพรุ่งนี้