ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายครรชิต สำอางศรี

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการ (คศ.2)

ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์

นางนวมน เจริญลักษณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คิดบวกชีวิตบวก

นางสาววรนุช ชื่นชม

ครู (คศ.1)

สิ่งเดียวที่ทำไม่ได้ คือ การยอมแพ้

นางสาวปิยมาศ แบ้าวงศ์สกุล

ครู (คศ.1)

ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรามั่งมั่นและตั้งใจ

นางเกษรา ธนะวัฒน์

ครู (ลูกจ้าง)

เรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้ และมีความหวังกับวันพรุ่งนี้